Privacy beleid Q2Be 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en volgen hiervoor de richtlijnen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgelegd. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen voor een gepaste dienstverlening aan onze opdrachtgevers en hun werknemers en/of relaties. 

Allereerst lichten wij ons privacy beleid toe met betrekking tot het online keuzeconcept inclusief de onderliggende bestelsites voor onze klanten. Daarna geven wij aan welke procedure Q2Be hanteert op andere momenten waarop wij onze dienstverlening vervullen met gebruik van NAW-gegevens van uw medewerkers of relaties. 

Dit privacy beleid is dus van toepassing op alle diensten van Q2Be waarbij u ons gegevens verstrekt van uw medewerkers en/of relaties. Door gebruik te maken van de diensten van Q2Be gaat u ermee akkoord dat Q2Be uw gegevens overeenkomstig deze privacy verklaring gebruikt. U dient zich ervan bewust te zijn dat Q2Be niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. 

I. Specifiek privacy beleid ten aanzien van het online keuzeconcept 

Wanneer uw medewerker of relatie inlogt op een voor uw organisatie voorbereide bestelsite om een geschenk uit te kiezen vragen wij hem/haar om persoonsgegevens in de vorm van NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst (het verzenden van de bestelling of telefonische navraag) uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van MijnEigenKadootje.nl Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld. 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MijnEigenKadootje.nl Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld. 

Bewaartermijn adresgegevens 

Maximaal 2 maanden na afloop van de keuzeperiode, die afgesproken is met de opdrachtgever, worden alle adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen uit de bestelmodule en alle klantproject gerelateerde bestanden verwijderd. Voor service-/nazorgdoeleinden worden slechts de combinatie van namen en geschenkkeuzes nog 2 jaar bewaard (garantietermijn: 2 jaar). 

Cookies 

De bestelsites die voor de medewerkers beschikbaar worden gesteld maken geen gebruik van permanente “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). 

Doeleinden 

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen (bijvoorbeeld voor het houden van een waarderingsonderzoek). 

Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld, met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel en de verzendpartner PostNL die het bestelde geschenk bezorgt. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt. Er kan hiervoor contact worden opgenomen via de gegevens die onderaan dit document worden vermeld. 

II. Privacy beleid ten aanzien van andere dienstverlening binnen Q2Be 

Naast de dienstverlening binnen het online keuzeconcept verzorgt Q2Be ook de dienstverlening ten aanzien van kerstpakketten, relatiegeschenken en promotiemiddelen. Ook als u binnen deze dienstverlening NAWgegevens aanlevert voor het verzending van deze producten houden wij strikte privacy regels aan. 

Opslag 

De door u aangeleverde privacy gevoelige gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Q2Be. Wij zullen deze gegevens strikt gebruiken voor de uitvoering van onze dienst en niet voor enig ander doeleinde. 

Bewaartermijn adresgegevens 

Maximaal 2 maanden na afloop van uw klantproject worden alle adresgegevens verwijderd uit onze klantproject gerelateerde bestanden. 

Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van verzendpartner PostNL die het betreffende geschenk bezorgt. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Q2Be Quality Gifts 

Nieuwmarkt 2 A | 1681 NP Zwaagdijk 

M: 06 20433066 

E: info@q2be.nl | www.q2be.nl